Monthly Archives: July 2018

शिक्षाको बहसमा छुटेका पाटा

शिक्षामा निजी वा पूर्ण राष्ट्रियकरण भन्ने दुई चिराभन्दा पनि मिश्रित मोडल अर्थात् सार्वजनिक
शिक्षाको मोडल प्रचलित छ, नवउदारवादी व्यवस्थामा

Read More